Nadzór inwestorski

ToffanelloG / Pixabay

Złożoność procedur, jakie niesie za sobą inwestycja budowlana sprawia, iż jest to bardzo wymagające przedsięwzięcie pod względem nie tylko wykonawczym, ale i organizacyjnym. Nadzór inwestorski, jaki jest konieczny przy tego typu zadaniach. Ma na celu przestrzeganie przepisów budowlanych, przestrzeganie zgodności wykonywanych prac z projektem inwestycyjnym.

Dotyczy również dbałości o przestrzeganie technicznych warunków wykonywania prac, odbiór poszczególnych zakończonych już odcinków inwestycji, sprawdzanie ponoszonych kosztów z uprzednimi założeniami oraz kompleksowej ochrony czy kontroli obiektów budowlanych. Nadzór inwestorski to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jest ono niezbędne, by nie popełniać naruszeń i błędów inwestycyjnych. Jedyna słuszna opcja to www.budowadomu.org.pl.